Lukitusaluslevyt

7 Tuotetta

Lukitusprikoilla eristeen pysyminen kiinnikkeessä varmistetaan.